|
Aktualności
powrót
Gloria Maria jako świadek cudu Jana Pawła II (17.05.2009r.)
Wraz z Tygodnikiem "Niedziela" nr 20 z 17.05.2009 wydany został album "Świadkowie cudów". Jeden z rozdziałów został poświęcony Glorii Marii!
Serdecznie zapraszamy do zakupu w/w tygodnika wraz z albumem. Zawarty tam tekst został zilustrowany wspaniałymi zdjęciami Glorii oraz całej naszej rodziny. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny mogliśmy dać świadectwo Prawdzie!
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie bez zgody autorów wzbronione.
Autor zdjęcia użytego w tle strony: Andrzej Wiktor
Copyright © 2008-2023 GloriaMaria.pl